Hulp nodig?
Bel ons: 0315 340 666

Privacybeleid

Voor de verwerking van je gegevens is verantwoordelijk:

Jeni Sport
Industrieweg 9
7064 BT SILVOLDE
+31 (0) 0315 340666

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09087652
Ons B.T.W.-nummer is NL 163036809B01

Jeni Sport hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn websites jenisport.nl, voetbalkleding.eu, en sportartikelenshop.com.

Voor vragen betreffende ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Algemeen

 Jeni Sport gebruikt gegevens van bezoekers voor het toesturen van aanbiedingen, zowel per e-mail als per post, zodra de bezoeker dat aangeeft. Jeni Sport stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet ter beschikking aan derden en bewaard alle gegevens strict vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid.

Jeni Sport registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politiek voorkeur en dergelijke.

Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens absoluut niet tot jouw persoon.

 Nieuwsbrieven

Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan word jouw e-mailadres door ons bewaard voor de looptijd van je abbonement. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven.

 Bestellen via Webwinkel

Wanneer je een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door jouw verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Daarnaast kunnen we aan de hand van je koopgedrag een profiel opstellen, dit profiel kunnen we gebruiken om periodiek aanbiedingen op maat te sturen. Dit kan gebeuren per e-mail en per post. Als je deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen kun je contact opnemen met ons.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde en onbepaalde tijd de toegang tot onze websites ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden worden geschaad, kunnen wij we de betreffende informatie aan deze derden verstrekken. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden.

Jeni Sport stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten word verplicht.

Tot Slot

Jeni Sport kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of als je inzage wil in jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons. Je kunt hiervoor het hierboven vermelde adres gebruiken.